PROJEKT - Investice do výroby automatických vratových systémů

PREZENTACE PROJEKTU
 „Investice do výroby automatických vratových systémů"
 spolufinancovaný EVROPSKOU UNIÍ ze SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 a z rozpočtu MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJESpolečnost HAPUR spol. s.r.o. vznikla v roce 1993 původně jako obchodní firma. Postupem času se díky kvalitě, osobnímu přístupu k zákazníkům, vlastnímu výzkumu a vývoji a dynamické obchodní politice dostala na přední pozice ve výrobě “automatických dveří, garážových a průmyslových vrat, rychlonavíjecích vrat, těsnících límců, vyrovnávacích můstků, brán a závor, rolovacích vrat a mříží a systémů kontroly vstupů” nejen na českém, ale také na slovenském a polském trhu.

Nabízíme tak zákazníkům všechny výhody plynoucí z kompletní dodávky od jednoho dodavatele včetně profesionální montáže a zaškolení a následným záručním a pozáručním servisem. Důkazem dodržování systému managementu jakosti je vlastnictví certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

V současné době se intenzivně věnujeme projektu „Investice do výroby automatických vratových systémů“ jehož obsahem je zejména: nákup provozní budovy, její rekonstrukce, stavební a udržovací práce ve výrobním objektu, nákup a instalace nové technologie, strojů a vybavení, s cílem vytvořit zázemí firmy s prostory pro výrobu, sklady, expedici, archív, kanceláře, školící a předváděcí místnosti a mezi hlavní cíl projektu patří vytvoření 5 pracovních míst.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ze společného regionálního operačního programu, grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Cesta to není lehká, je třeba důkladná předchozí příprava a také je třeba počítat s určitými náklady, které se ale mnohonásobně vrátí díky získaným nových technologiím a celkovým ekonomickým růstem podniku. Podporu Evropské unie mohou získat také malé a střední podniky-více informací lze získat na internetové adrese
www.strukturalni-fondy.cz, kde jsou vypsány programy pro rok 2007-2013.

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které byly v období 2004-2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který bude vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program je založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst. SROP podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Tím se tento program odlišuje od zbývajících operačních programů, které se zaměřují na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české legislativy převážně v působnosti státu. Cílem SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

Věříme, že po skončení všech cílů projektu nabídneme našim zákazníkům ještě kvalitnější a kompletnější služby v oblasti automatických vratových systémů a budou se k nám rádi vracet.

Ing.Hana Urbancová

jednatel


 

Adresa: Elišky Krásnohorské 449/20, 702 00 Ostrava - Přívoz

 
 

 

Home About Us Refereces Queries Contacts